Sociale hygiëne

4 uur (gemiddeld)

De online cursus Sociale Hygiëne is de perfecte voorbereiding om in korte tijd je certificaat bij het SVH te halen. Als je de hele cursus hebt doorlopen sluit je de cursus af met een proefexamen. Als je voor het proefexamen slaagt krijg je per e-mail een samenvatting die je kunt gebruiken als voorbereiding op je theorie-examen. Wanneer je een onvoldoende hebt voor je proefexamen kun je de cursus niet afsluiten. Je moet dan enkele onderdelen opnieuw doornemen en vervolgens nog een poging doen je proefexamen te halen.

Je bent dan verzekerd van een perfecte voorbereiding op het SVH examen.

  • Als je niet slaagt voor je examen bij het SVH krijg je een gratis nieuwe cursus
Sociale hygiëne

Voor wie is deze cursus bedoeld

  • restaurateurs
  • leidinggevenden
  • iedereen die een horecazaak wil beginnen
  • aanvragen vergunning drank- horecawet voor festivals