Niet tevreden

  • Klachten kunnen schriftelijk (brief of email) worden ingediend onder vermelding van datum en situatie waar de klacht betrekking op heeft, en uw voorstel om tot een oplossing te komen.    
  • De directie van optijd.nu zal binnen een week een ontvangstbevestiging sturen en binnen  vier weken streven naar een oplossing. indien dit niet te realiseren blijkt te zijn, zal binnen de genoemde vier weken een nieuwe termijn voorgesteld worden. 
  • Bij onduidelijkheid zal de directie schriftelijk (brief of email) contact opnemen met de indiener van de klacht.
  • Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal de directie van optijd.nu contact opnemen met de docent. Daarna volgt een voorstel tot oplossing van uw klacht.
  • Als directie en klager het niet eens worden over de geboden oplossing wordt de klacht voorgelegd aan de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw klacht onderzoekt en daarover een bindend advies geeft om de klacht af te handelen via een derde onafhankelijke partij, waar Optijd.nu zich aan conformeert. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl
  • Klachten en de afhandeling worden geregistreerd bij optijd.nu, worden vertrouwelijk behandeld en voor vijf jaar bewaard. 
  • Klachten zijn omwille van privacy alleen inzichtelijk voor direct en belanghebbenden.