Niet tevreden

  • Klachten kunnen schriftelijk (brief of email) worden ingediend onder vermelding van datum en situatie waar de klacht betrekking op heeft, en uw voorstel om tot een oplossing te komen.
  • De directie van optijd.nu zal binnen veertien werkdagen na ontvangst reageren met een voorstel tot een oplossing.
  • Bij onduidelijkheid zal de directie schriftelijk (brief of email) contact opnemen met de indiener van de klacht.
  • Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal de directie van optijd.nu contact opnemen met de docent. Daarna volgt een voorstel tot oplossing van uw klacht.
  • Als directie en klager het niet eens worden over de geboden oplossing wordt de klacht voorgelegd aan de Stichting Geschillencommisie Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommisie is bindend voor beide partijen.
  • Klachten worden geregistreerd bij optijd.nu en worden vertrouwelijk behandeld.
  • Klachten zijn omwille van privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.